Kurs dla osób niepełnosprawnych

Kurs dla osób niepełnosprawnych

 

Prawo Jazdy kategorii B dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,określoną kodem „05R”. Jazdy odbywają się na samochodzie Fiat Panda wyposażony w automatyczną skrzynię biegów. Wysoki poziom naszego szkolenia poparty jest wysoką zdawalnością naszych kursantów! Kategoria B uprawnia do poruszania się: 1. Pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t. 2. Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w pkt. 1 oraz przyczepą lekką. 3. Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w pkt. 1 oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg, z zastrzeżeniem ust.2

W cenę kursu podstawowego wliczone jest:

  • Minimum 30h zajęć teoretycznych– zajęcia odbywają się w pełni wyposażonej sali wykładowej w weekendy ( sobota, niedziela)
  • Możliwość teorii w trybie indywidualnym.
  • Minimum 30h zajęć praktycznych ( u nas 31h)– plac manewrowy znajduje się obok szkoły. Spełnia wszystkie wymogi obowiązujące na egzaminie państwowym.
  • Komplet materiałów szkoleniowych wraz z CD GRATIS!
 • Jazdy trasami egzaminacyjnymi.
 • Możliwość wykonania badań lekarskich w naszym OSK.

 

W cenę kursu podstawowego bez wykładów wliczone jest:

 • 0 h zajęć teoretycznych– Po otrzymaniu profilu PKK można bezpośrednio udać się do WORD’u i zdać egzamin teoretyczny bez konieczności robienia wykładów w OSK. Po zdanej teorii w WORD zapisujemy się do Ośrodka Szkolenia Kierowców i tam odbywamy tylko część praktyczną tj. jazdy. Istnieje możliwość wykupienia dostępu do platformy E- learning- gdzie nauka teoretyczna odbywa się przed komputerem w domu.
 • Minimum 30 h zajęć praktycznych ( u nas 31h) – plac manewrowy znajduje się obok szkoły. Spełnia wszystkie wymogi obowiązujące na egzaminie państwowym.
 • Komplet materiałów szkoleniowych wraz z CD GRATIS!
 • Jazdy trasami egzaminacyjnymi.
 • Możliwość wykonania badań lekarskich w naszym OSK.

 

W cenę kursu rozszerzonego wliczone jest:

 • Minimum 30h zajęć teoretycznych– zajęcia odbywają się w pełni wyposażonej sali wykładowej w weekendy ( sobota, niedziela)
 • Możliwość teorii w trybie indywidualnym.
 • Minimum 40h zajęć praktycznych– plac manewrowy znajduje się obok szkoły. Spełnia wszystkie wymogi obowiązujące na egzaminie państwowym.
 • Komplet materiałów szkoleniowych wraz z CD GRATIS!
 • Jazdy trasami egzaminacyjnymi.
 • Możliwość podjęcia nauki w trybie indywidualnym.
 • Możliwość wykonania badań lekarskich w naszym OSK.

 

Usługi dodatkowe:

 • Udostępnienie samochodu na egzamin państwowy.
 • Dojazd do kursanta.
 • Możliwość refundacji przez :
 • (SCON)- Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych
 • ( FAR)- Fundacja Aktywnej Rehabilitacji.
 • (PFRON)- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Możliwość szkolenia dodatkowego.
 • Doradztwo w kwestii zakupu oraz oprzyrządowania samochodu.

 

PRAWO JAZDY TO NIEZALEŻNOŚĆ- NIE ZWLEKAJ!