Szkółka motocyklowa

Szkółka Motocyklowa rozwija umiejętności podnoszące bezpieczeństwo motocyklisty podczas jazdy na drogach publicznych, szczególnie w ruchu miejskim, gdy kierowca motocykla bywa zmuszony przez nieoczekiwaną sytuację na drodze do wykonania nagłego uniku, ominięcia przeszkody lub ciasnego wejścia w zakręt. Szkolenia motocyklowe zapewniają znaczący wzrost umiejętności przekładający się na bezpieczeństwo, komfort i dynamikę jazdy.
Szkolenie trwa 3 godziny i odbywa się w małych maksymalnie 3 osobowych grupach. W trakcie szkolenia uczymy jak porozumieć się ze swoim motocyklem i świadomie nim kierować. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich motocyklistów, niezależnie od posiadanego doświadczenia i motocykla. Dzięki szkoleniu znacząco wzrostają umiejętności panowania nad motocyklem, szczególnie w ruchu miejskim. Pokazujemy jak pracować nad poprawnymi nawykami i odruchami oraz pamięcią mięśniową, uczymy umiejętności optymalnego doboru toru jazdy, precyzyjnego operowania gazem i hamulcami, swobodnej pracy wzrokiem oraz głębokiego składania się w zakręty.Metodologia szkolenia nakierowana jest na kształtowanie prawidłowych nawyków i odruchów przydatnych w praktyce jazdy po drogach publicznych która wymaga przewidywania i prawidłowego reagowania na zagrożenia.

1.Ustawienie motocykla i pozycje do jazdy
2.Panowanie nad motocyklem i jego masą
3.Balans i koordynacja
4.Praca gazem i stabilizacja motocykla
5.Pochylanie motocykla
6.Kształtowanie prawidłowych nawyków i odruchów
7.Trening obserwacji terenu
8.Podstawy pracy wzrokiem
9.Tremimg widzenia
10.Podstawy kierowania wzrokiem
11.Widzenie peryferyjne
12.Fiksacja wzroku
13.Manewry przy prędkości poniżej progu równowagi
14.Technika i taktyka jazdy w zakrętach
15.Skręcanie
16.Zakręty zacieśniające i korekta linii jazdy
17.Świadomy przeciwskręt
18.Dostosowanie prędkości wejścia w zakręt
19.Szybkie skręcanie
20.Awaryjne ominięcie przeszkody
21.Zawracanie U-Turn
22.Ominięcie przeszkody
23.Hamowanie precyzyjne
24.Hamowanie w zakręcie
25.Nowoczesne systemy bezpieczeństwa  – Cornering ABS
26.Trening prawidłowych nawyków i odruchów
27.Jazda w korku