Egzamin

EGZAMIN

 1. Miejsca egzaminowania
 2. Wolne terminy
 3. Zasady przeprowadzenia egzaminu państwowego
 4. Zasady oceny kursanta na egzaminie
 5. Sprawdzenie dostępności Twojego Prawa jazdy
 6. Punkty eksploatacyjne do sprawdzenia na egzaminie

Po pozytywnie zdanym egzaminie wewnętrznym w OSK, kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie zamknięcia Profilu Kandydata na Kierowcę, które upoważnia go do zapisu do egzaminu państwowego.

 

1. Miejsca egzaminowania

Na terenie Warszawy funkcjonuje obecnie trzy takie ośrodki egzaminacyjne; na Bemowie, Bródnie i Ochocie; szczegóły w linku: WORD Warszawa

2. Wolne terminy

Przed przyjściem do Biura obsługi klienta Wordu tutaj możesz sprawdzić, kiedy jest najbliższy wolny termin, na który mógłbyś się zapisać: WORD Warszawa

3. Zasady przeprowadzenia egzaminu państwowego

Po przybyciu na wyznaczoną godzinę egzaminu oczekujesz w holu głównym WORD-u na komunikat, że zapraszamy na egzamin teoretyczny osoby zapisane na tą właśnie godzinę. Przygotuj dowód osobisty w celu weryfikacji Twojej tożsamości.

 

Zasady przeprowadzania egzaminu teoretycznego

 • Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w sali egzaminacyjnej w formie testu, który polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte w wybranym przez osobę systemem losowym zestawie..
 • Zestawy testowe składają się z 18 losowo wybranych pytań.
 • Udzielenie odpowiedzi na pytanie, zawarte w teście, polega na wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C wszystkich odpowiedzi prawidłowych. Każde pytanie zawarte w teście posiada jedną, dwie lub trzy odpowiedzi prawidłowe.
 • Dopuszczalna liczba błędów w teście zasadniczym to nie więcej niż 2.
 • Czas trwania egzaminu dla osób ubiegających się o prawo jazdy jednej kat. wynosi 25 min.

 

Zasady przeprowadzania egzaminu praktycznego

Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego w ruchu drogowym jest zaliczenie testu teoretycznego.

 

Egzamin praktyczny polega na:

 1. wykonaniu na placu manewrowym trzech zadań – link do zadań egz. prawko.com.pl
 2. wykonaniu w ruchu drogowym programu egzaminacyjnego.
 3. w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 lub B, egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli został wykonany program egzaminacyjny i wynik egzaminu jest pozytywny.

 

Egzaminator odmawia przeprowadzenia egzaminu, jeżeli:

 1. Niemożliwe jest ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin (uważa się, iż osoba nie przystąpiła do egzaminu).
 2. Osoba zgłaszająca się na egzamin jest w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, bądź odmówiła poddaniu się badaniom na trzeźwość (przyjmuje się, iż osoba uzyskała wynik negatywny z egzaminu).
 3. Osoba zgłaszająca się na egzamin zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści materialnej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu (przyjmuje się, iż osoba uzyskała wynik negatywny z egzaminu).
 4. Warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają prowadzenie egzaminów (bez konsekwencji finansowych dla osoby egzaminowanej).

 

4. Zasady oceny kursanta na egzaminie

 1. Pozytywny wynik egzaminu praktycznego, jeżeli poprawnie wykonała przewidziane zadania.
 2. Negatywnywynik egzaminu praktycznego, jeżeli:
  • dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,
  • zachodzą okoliczności, stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym, lub doszło do zagrożenia ruchu drogowego.
 3. Oceniając kwalifikacje osoby egzaminowanej egzaminator zwraca szczególną uwagę na:
  1. sposób wykonywania manewrów na drodze;
  2. zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego;
  3. umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze;
  4. skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia;
  5. dynamikę i kulturę jazdy;
  6. sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem.

5. Sprawdzenie dostępności Twojego Prawa jazdy

Kiedy już szczęśliwie zdasz egzamin czekasz na odbiór prawa jazdy w swoim wydziale komunikacji. Możesz też sprawdzić tutaj – link: www.kierowca.pwpw.pl

6. Punkty eksploatacyjne do sprawdzenia na egzaminie

Punkty te wybierane są losowo, razem z jednym ze świateł zewnętrznych pojazdu.