Kurs kat. B

Prawo jazdy kategorii B

Wysoki poziom naszego szkolenia poparty jest wysoką zdawalnością naszych kursantów!

Jazdy odbywają się od godz 7 do 22. 7 dni w tygodniu !

Teraz dla każdego kursanta ćwiczenie na symulatorze samochodowym GRATIS!
W naszej flocie posiadamy NOWE HYUNDAIE i20 (takie jak na egzaminie). Dysponujemy także autami marki Skoda Fabia.

Kategoria B uprawnia do poruszania się:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. 1. oraz z przyczepą lekką,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. 1 oraz z przyczepy innej niż lekka, ile łączna
 • dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg,z zastrzeżeniem ust. 2,
  pojazdami z kat AM, tj. motorower oraz czterokołowiec lekki.

W cenę kursu PODSTAWOWEGO wliczone jest:

 • Minimum 30 godzin zajęć teoretycznych – online
 • Minimum 30 godzin zajęć praktycznych (U NAS 31h) – place manewrowe znajdują się na Bemowie (w pobliżu ośrodka egzaminowania) i są one w pełni znormalizowane co do NOWYCH wymogów egzaminu państwowego.
 • Komplet materiałów
 • Możliwość wykonania badań lekarskich w naszym OSK
 • Możliwość wyboru instruktora prowadzącego
 • Możliwość wyboru tras egzaminacyjnych

 

W cenę kursu PODSTAWOWEGO BEZ WYKŁADÓW wliczone jest:

0 godzin zajęć teoretycznych -Po otrzymaniu profilu PKK można bezpośrednio udać sie do WORD`u i zdać egzamin teoretyczny bez konieczności robienia wykładów w OSK. Po zdanej teorii w WORD zapisujemy się do Ośrodka i tam odbywamy tylko część praktyczną tj. jazdy. Istnieje możliwość wykupienia dostępu do panelu E-Learning – gdzie nauka teoretyczna odbywa się przed komputerem w domu.

 • Minimum 30 godzin zajęć praktycznych (U NAS 31h) – place manewrowe znajdują się na Bemowie (w pobliżu ośrodka egzaminowania) i są one w pełni znormalizowane co do NOWYCH wymogów egzaminu państwowego.
 • Komplet materiałów wraz z CD GRATIS
 • Możliwość wykonania badań lekarskich w naszym OSK
 • Możliwość wyboru instruktora prowadzącego
 • Możliwość wyboru tras egzaminacyjnych

 

W cenę kursu ROZSZERZONEGO wliczone jest:

 • Minimum 30 godzin zajęć teoretycznych – zajęcia odbywają online
 • Minimum 40 godzin zajęć praktycznych – plac znajduje się zaraz przy każdym z ośrodków i jest w pełni znormalizowany co do NOWYCH wymogów egzaminu państwowego
 • Komplet materiałów wraz z CD GRATIS
 • Możliwość wykonania badań lekarskich w naszym OSK
 • Możliwość wyboru instruktora prowadzącego
 • Możliwość wyboru tras egzaminacyjnych

 

W cenę kursu EKSPRESOWEGO wliczone jest:

 • Minimum 30 godzin zajęć teoretycznych – zajęcia odbywają online
 • Minimum 30 godzin zajęć praktycznych (U NAS 31h) – plac znajduje się zaraz przy każdym z ośrodków i jest w pełni znormalizowany co do NOWYCH wymogów egzaminu państwowego
 • Komplet materiałów wraz z CD GRATIS
 • Możliwość wykonania badań lekarskich w naszym OSK
 • Możliwość wyboru instruktora prowadzącego
 • Możliwość wyboru tras egzaminacyjnych

 

W cenę kursu EKSPRESOWEGO BEZ WYKŁADÓW wliczone jest:

0 godzin zajęć teoretycznych -Po otrzymaniu profilu PKK można bezpośrednio udać się do WORD`u i zdać egzamin teoretyczny bez konieczności robienia wykładów w OSK. Po zdanej teorii w WORD zapisujemy się do Ośrodka i tam odbywamy tylko część praktyczną tj. jazdy. Istnieje możliwość wykupienia dostępu do panelu E-Learning – gdzie nauka teoretyczna odbywa się przed komputerem w domu.

 • Minimum 31 godzin zajęć praktycznych – plac znajduje się zaraz przy każdym z ośrodków i jest w pełni znormalizowany co do NOWYCH wymogów egzaminu państwowego
 • Komplet materiałów wraz z CD GRATIS
 • Możliwość wykonania badań lekarskich w naszym OSK
 • Możliwość wyboru instruktora prowadzącego
 • Możliwość wyboru tras egzaminacyjnych