Kurs kat. B automatyczna skrzynia biegów

Prawo jazdy kategorii B automatyczna skrzynia biegów

Wysoki poziom naszego szkolenia poparty jest wysoką zdawalnością naszych kursantów!

Jazdy odbywają się od godz 7 do 22. 7 dni w tygodniu !

W naszej flocie posiadamy Mercedesa SLK. Tym autem się uczysz i tym autem zdajesz egzamin

Kategoria B automat uprawnia do poruszania się:

  • pojazdem samochodowym z automatyczna skrzynia biegów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. 1. oraz z przyczepą lekką,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. 1 oraz z przyczepy innej niż lekka, ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg,z zastrzeżeniem ust. 2,
  • pojazdami z kat AM, tj. motorower oraz czterokołowiec lekki.

 

W cenę kursu PODSTAWOWEGO wliczone jest:

  • Minimum 30 godzin zajęć teoretycznych – zajęcia odbywają się we w pełni wyposażonej sali wykładowej w weekend (sobota, niedziela)
  • Minimum 30 godzin zajęć praktycznych (U NAS 31h) – place manewrowe znajdują się na Bemowie (w pobliżu ośrodka egzaminowania) i są one w pełni znormalizowane co do NOWYCH wymogów egzaminu państwowego.
  • Komplet materiałów wraz z CD GRATIS
  • Możliwość wykonania badań lekarskich w naszym OSK
  • Możliwość wyboru instruktora prowadzącego
  • Możliwość wyboru tras egzaminacyjnych